Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Εισαγωγή στα Δίκτυα Η/Υ & Τεχνολογίες Διαδικτύου” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα σεμινάριο εντατικό που πραγματοποιείται αποκλειστικά με την μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το σπίτι του ή το γραφείο του ή από το χώρο της επιλογής του και στον χρόνο επιλογής του, μέσω Internet. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο από το εργαστήριο, έτσι ώστε να συνδυάζει υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση αλλά και τρόπους σχεδιασμού και ανάλυσης δικτύων βοηθώντας τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει πρωτοβουλίες, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα ανάλυσης και σχεδίασης, χρησιμοποιώντας τις θεωρητικές γνώσεις της περιοχής των Δικτύων αλλά και του Internet.

Το σεμινάριο απαρτίζεται από 9 ενότητες που ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος.