Η Εταιρεία

Ποιοι Είμαστε

Οι άνθρωποί μας είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί Υπολογιστών, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή/και Διδακτορική Διατριβή στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Είναι οι άνθρωποι που, σαν εισηγητές, τα τελευταία δέκα χρόνια ανέπτυξαν το υλικό, τα εργαλεία λογισμικού και την μεθοδολογία, πάνω στην οποία στηρίχθηκαν τα σεμινάρια τηλεκπαίδευσης του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

People around a table

Το ‘Οραμά μας

Σήμερα, η συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων,  παρακολουθώντας στενά τις διεθνείς εξελίξεις στην ανάπτυξη mobile εφαρμογών, καθώς και τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας, δημιούργησε την “Digital Academy“, ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, Τεχνοβλαστό (“Spin Off”) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Διακρίνεται για την επιστημονική αρτιότητα, την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών της και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη καταξιωμένων επιχειρήσεων της ελληνικής αγοράς.

12

Χρόνια εμπειρίας στον χώρο της πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

15

Επιστήμονες ειδικευμένοι στα πληροφοριακά συστήματα