Η σουίτα εφαρμογών IconicGuest δημιουργεί ψηφιακή γέφυρα ανάμεσα στον οικοδεσπότη και τον επισκέπτη του καταλύματος.

Σκοπός της είναι η επίτευξη της απαραίτητης ανατροφοδότησης με σκοπό την αξιολόγηση της εμπειρίας του πελάτη σε πραγματικό χρόνο. Άλλωστε η  βιωσιμότητα, η κερδοφορία και η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επίτευξη υψηλού βαθμού αποδοχής ικανοποίησης του πελάτη.