Συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)