οnline web check-in και online checkout

Δώστε στους πελάτες του ξενοδοχείου σας τη δυνατότητα για οnline web check-in και online checkout