Δυνατότητα καταγραφής

μαθημάτων, σεμιναρίων, ομιλιών και ενημερώσεων κάθε είδους, στο δικό σας χώρο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το βιντεοσκοπημένο υλικό μπορεί διαχυθεί άμεσα, ή/και να αποθηκευθεί για μελλοντική παρουσίαση μέσω του διαδικτύου.

H DGA αναλαμβάνει όλες τις φάσεις βιντεοσκόπησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάχυσης των
διαλέξεων. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό που
περιλαμβάνει ακοομετρικό θάλαμο ηχογραφήσεων (studio), αίθουσα μοντάζ, κάμερες υψηλής
ευκρίνειας, ασύρματα φορητά μικρόφωνα, ασύρματες κάρτες ήχου καθώς και επαγγελματική κονσόλα
ήχου.