Οφέλη:

Μέγιστη ταχύτητα απόκρισης ιστοσελίδας.

Ασφάλεια ιστοσελίδας υψηλού επιπέδου.

Εξασφάλιση λειτουργίας χωρίς δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις.