Μετά το σεμινάριο

Το εξειδικευμένο αυτό πρόγραμμα της Digital Academy παρέχει τα απαραίτητα εφόδια στους σπουδαστές που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο χώρο του ΙΤ με ένα ισχυρό επαγγελματικό πιστοποιητικό.

Το CCNP είναι οργανωμένο σε τρεις υποενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τις γνώσεις που προσφέρονται στις ενότητες CCNA, καθώς το CCNP οικοδομεί επάνω τους τις πλέον εξειδικευμένες και προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν οι πραγματικές εφαρμογές. Τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας είναι οι πολύπλοκες δικτυακές διατάξεις, τα διαγνωστικά ζητήματα που τις αφορούν καθώς και οι πλέον προχωρημένες τεχνικές εντοπισμού και αντιμετώπισης προβλημάτων. Οι σπουδαστές αποκτούν γνώσεις δικτύων, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν πολύπλοκα εταιρικά περιβάλλοντα ή ακόμα και δίκτυα παρόχων (ISP) διεκδικώντας τις θέσεις του διαχειριστή δικτύου (network administrator) ή του μηχανικού υποστήριξης συστημάτων 2ου επιπέδου (Level 2 support).

Η κατοχή των πιστοποιήσεων CCNA δεν είναι προϋπόθεση για την παρακολούθηση των μαθημάτων του CCNP, είναι ωστόσο, ισχυρά συνιστώμενη.