Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να:

  1. Αναλύει και να κατανοεί ένα πολύ ευρύ φάσμα δικτύων, τις τοπολογίες τους, την λειτουργία τους, την διευθυνσιοδότησή τους, καθώς και πώς γίνεται η δρομολόγηση σε αυτά.
  2. Χρησιμοποιεί την θεωρητική γνώση που θα αποκτήσει με δημιουργικότητα για να δίνει λύσεις σε βασικά προβλήματα σχεδίασης και μελέτης Δικτύων Η/Υ (network design, congestion analysis, bridge-hub choice, routing analysis etc) αλλά και προβλήματα συσχετιζόμενα με τις Τεχνολογίες Internet (FTP, Tracert, ping, performance analysis, socket control, netstat, TCP/IP, SMTP, email services, http etc).
  3. Σχεδιάζει απλές κατόψεις Δικτύων Η/Υ, να συνθέτει τοπολογίες και να δίνει σχεδιαστικές λύσεις, με κριτική σκέψη, σε πραγματικά προβλήματα Δικτύων, με την βοήθεια ειδικού σχεδιαστικού λογισμικού (Microsoft Visio 2003)
  4. Να κατανοήσει την απλή λειτουργία, τα πιθανά προβλήματα αλλά και να δίνει απλές λύσεις σε ότι αφορά διάφορα εταιρικά τοπικά Δίκτυα (Security, Firewalls, Proxy Server, File-Printer Sharing).
  5. Να αναπτύξει κριτική σκέψη και πρωτοβουλία απλού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων σε ότι αφορά τα τοπικά Δίκτυα Η/Υ, τις διάφορες Τεχνολογίες Internet αλλά και προεκτάσεις αυτών (e-commerce, m-commerce etc).

H κριτική σκέψη και η σχεδιαστική πρωτοβουλία θα αναπτυχθούν με την βοήθεια των διαφόρων quiz, των εβδομαδιαίων εργασιών αλλά και του τελικού project, διάρκειας 2 εβδομάδων.