Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Εισαγωγή στην ASP.NET 4.0” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο την παρακολούθηση του προγράμματος από το χώρο και το χρόνο της επιλογής του, μέσω Internet.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να εισάγει τον εκπαιδευόμενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ASP.NET framework για την ανάπτυξη Web εφαρμογών στο .NET. Μέσα από μια σειρά 10 εκπαιδευτικών ενοτήτων που ολοκληρώνονται σε διάστημα 4 εβδομάδων και αντιστοιχεί σε 140-160 ώρες μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα εξοικειωθούν με την ορολογία του προγραμματισμού στο Web γενικότερα και θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για την ανάπτυξη ή τη συμμετοχή σε web εφαρμογές μικρής ή μεσαίας κλίμακας στο .NET framework. Ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει μια εμπεριστατωμένη εικόνα του πλέον δημοφιλούς web framework για το .NET, μέσα από μια σειρά παρουσιάσεων και παραδειγμάτων των οποίων ο κώδικας δίνεται γραμμένος τόσο C# όσο και σε Visual Basic, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να επιλέξει τη γλώσσα προτίμησής του.