Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε προγραμματιστές και άλλους ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη γνώση σε προγραμματισμό μέσα από Windows-based περιβάλλον.

Το σεμινάριο προορίζεται για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου προηγούμενη εμπειρία στον δυναμικό WEB προγραμματισμό ή έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία και θα ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο και να βελτιώσουν αισθητά το γνωστικό τους επίπεδο.