Ξενοδοχεία/Κτήρια

KNX για Ξενοδοχεία και Εμπορικά Κτήρια

Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε τη τεχνολογία του αυτοματισμού στα οικιστικά κτήρια, σε αρμονία με την αρχιτεκτονική των χώρων και τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτό.

Προσφέρει:

Πλήρη έλεγχο των επιμέρους συστημάτων του εμπορικού κτηρίου ή του ξενοδοχείου

Εξατομικευμένη πρόσβαση στη διαχείριση των επιμέρους συστημάτων του κτηρίου

Ευκολία στη χρήση για εσάς και τους επισκέπτες του ξενοδοχείου ή του εμπορικού σας κτήριο.