Υπηρεσίες για Δήμους & Δημότες

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε στη συνέχεια μερικά από τα προϊόντα/υπηρεσίες μας που καλύπτουν διάφορες ανάγκες και μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικού τομέα. Τα προϊόντα/υπηρεσίες αυτά, έχουν δοκιμαστεί με μεγάλη επιτυχία στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αθηνών.

  • Ανάπτυξη Εφαρμογών (Αpps) για Δημότες
  • Ανάπτυξη Ενότητας Eθελοντισμού
  • Ανάπτυξη Συστήματος Προτεραιότητας για Γραφεία Τελετών
  • Ανάπτυξη Συστήματος Βιντεοσκόπησης και Ζωντανής προβολής στο “youtube» (live) των Δημοτικών Συμβουλιών
Categories: