Λύσεις για την Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Παραγωγή, Επεξεργασία & Διάχυση Πολυμεσικού Εκπαιδευτικού υλικού

Η Digital Academy (DGA) προσφέρει στην ακαδημαϊκή κοινότητα την υπηρεσία βιντεοσκόπησης, επεξεργασίας και διάχυσης πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εμπλουτίζει ουσιαστικά την παραδοσιακή διδασκαλία μέσω της αποτύπωσης των μαθημάτων σε μορφή ψηφιακού υλικού υψηλής ποιότητας που διασφαλίζει την διαθεσιμότητα του εκπαιδευτικού υλικού σε συνεχή βάση και ευρεία κλίμακα.

Η υπηρεσία της βιντεοσκόπησης μαθημάτων έχει ως στόχο την ενίσχυση των δράσεων ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης προκειμένου να εμπλουτιστούν με πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαφόρων γνωστικών περιοχών. Μέσω αυτής παρέχεται η δυνατότητα καταγραφής μαθημάτων, σεμιναρίων, ομιλιών και ενημερώσεων κάθε είδους, στο δικό σας χώρο, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Το βιντεοσκοπημένο υλικό μπορεί διαχυθεί άμεσα, ή/και να αποθηκευθεί για μελλοντική παρουσίαση μέσω του διαδικτύου.

H DGA αναλαμβάνει όλες τις φάσεις βιντεοσκόπησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάχυσης των διαλέξεων. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει ακοομετρικό θάλαμο ηχογραφήσεων (studio), αίθουσα μοντάζ, κάμερες υψηλής ευκρίνειας, ασύρματα φορητά μικρόφωνα, ασύρματες κάρτες ήχου καθώς και επαγγελματική κονσόλα ήχου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι:

  • Περιβάλλον μαθήματος φιλικό προς τον χρήστη,
  • Χρήση διαδραστικών στοιχείων όπως βίντεο, αφήγηση, slides κλπ
  • Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά,
  • Δυνατότητα υποστήριξης για εκπαίδευση από υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και tablets
  • Δημιουργία μαθήματος τύπου webinar και καταγραφή διαδικτυακής συνεδρίας σας μέσω βιντεοσκοπημένης παρουσίασης σε δική σας αίθουσα

Για περισσότερα πιέστε εδώ.

Categories: