Σύστημα Online Παρακολούθησης Διαδικασίας Ελαιοποίησης
Συνδέουμε το λογιστικό πρόγραμμα του εργοστασίου/ελαιοτριβείου με τους ηλεκτρονικούς ζυγούς και με την υπηρεσία μας. Με την έναρξη της διαδικασίας ελαιοποίησης αποστέλλεται μήνυμα sms στον παραγωγό με τον σύνδεσμο, μέσω του οποίου μπορεί να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις των ζυγών τόσο του αποφυλλωμένου καρπού όσο και της ζύγισης του παραχθέντος ελαιόλαδου.

Παρέχεται η δυνατότητα της ενημέρωσης του παραγωγού για την απόδοση της διαδικασίας ελαιοποίησης, για το δικαίωμα του ελαιοτριβείου καθώς και για την έκδοση των παραστατικών του.

Παρεχόμενες Δυνατότητες:
i) Ζύγιση καρπού
ii) Ζύγιση ελαιολάδου
iii) Θερμοκρασία μάλαξης
iv) Απόδοση

Categories: