Εισροών Εκροών Λαδιού

Παρέχεται πλήρης παρακολούθηση των δεξαμενών αναφορικά με το περιεχόμενο τους τη μέση οξύτητα τους καθώς και την πλήρη ιχνηλασιμότητα της δεξαμενής. Συγκεκριμένα καθορίζονται:

Για κάθε δεξαμενή:
i) Χωρητικότητα
ii) Εισαγωγή εξαγωγή ελαιόλαδου
iii) Λάδι στις σωληνώσεις
iii) Χαρακτηρισμός λαδιού: ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΒΙΟ
iv) Ημερομηνία εκκένωσης

LOT number αυτόματα μετά από κάθε μεταβολή της σύνθεσης του περιεχομένου.
Αναλυτικές καρτέλες δεξαμενών
– Οξυμετρήσεις περιεχομένου
– Αναμίξεις λαδιών (μεταγγίσεις)
– Πλήρης ιχνηλασιμότητα της κάθε δεξαμενής

Τα λάδια παρακολουθούνται από τρεις απόψεις:
i) Κατά οξύτητα
ii) Κατά δεξαμενή
iii) Κατά χαρακτηρισμό ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, παρθένο, βιολογικό κλπ)

Πλήρης παρακολούθηση της αποθήκης του ελαιουργείου

Η εφαρμογή διατίθεται σε  web περιβάλλον και είναι προσπελάσιμη από κάθε λειτουργικό σύστημα (windows, linux, macos).

Categories: