Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων CRM

  • Μπορείτε να παρακολουθήσετε λεπτομερώς ολόκληρο τον κύκλο πωλήσεων, ξεκινώντας από την αυτοματοποιημένη καταχώρηση της λίστας των πιθανών πελατών. 
  • Εξάγετε τους KPI του τμήματος πωλήσεων για να εντοπίσετε προβληματικές περιοχές και να αυξήσετε την αποτελεσματικότητά σας.
Categories: