Προωθητικές καμπάνιες στις πλατφόρμες της Google (Google Ads)

Με την χρήση του εργαλείου Google Ads μπορούμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένους όρους αναζήτησης οι οποίοι εκφράζουν το αντικείμενο της επιχείρησης και για τους οποίους θέλουμε να εμφανιστεί η επιχείρηση στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Με την κατάλληλη παραμετροποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας επιτυγχάνουμε τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων καθώς και στόχευση συγκεκριμένου κοινού ανθρώπων.

Categories: