...

Με την χρήση του εργαλείου Google Ads μπορούμε να στοχεύσουμε συγκεκριμένους όρους αναζήτησης οι οποίοι εκφράζουν το αντικείμενο της επιχείρησης και για τους οποίους θέλουμε να εμφανιστεί η επιχείρηση στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Με την κατάλληλη παραμετροποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας επιτυγχάνουμε τον μέγιστο αριθμό επισκέψεων καθώς και στόχευση συγκεκριμένου κοινού ανθρώπων.

Categories: