Πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Η Digital Academy έχει αναπτυχθεί τεχνολογικά και έχει στελεχωθεί κατάλληλα με μια
πρωτοποριακή «Μονάδα Τηλεκπαίδευσης» που συνδυάζει ιδανικά τεχνολογικό εξοπλισμό, λογισμικό διαχείρισης, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να είναι σήμερα σε θέση να παρέχει πολυμεσικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ευρείας αναγνώρισης. Όλα τα ηλεκτρονικά μαθήματα που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από την Digital Academy έχουν oλοκληρωμένες λύσεις e-learning για όλους τους κλάδους.

Categories: