Ιδανικό για ξενοδοχεία

✓ Χαμηλές χρονοχρεώσεις για κλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού (όταν συνδυάζεται το vPBX με τις υπηρεσίες τηλεφωνίας VoIP)

✓ Χαμηλό κόστος συντήρησης & δωρεάν τεχνική υποστήριξη

✓ Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το emergency button από το voip τηλέφωνο σας

Διασύνδεση με τα γνωστά PMS της αγοράς

Categories: