Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση Δικτυακού Εξοπλισμού

Οι μηχανικοί του τεχνικού μας τμήματος, έχουν στο ενεργητικό τους, εγκαταστάσεις έργων μεγάλου βαθμού δυσκολίας και πολυπλοκότητας ειδικά στον ξενοδοχειακό τομέα.

H διαδικασία εγκατάστασης περιλαμβάνει:

 • Ανάλυση αναγκών
 • Επιλογή εξοπλισμού
 • Φυσική εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Λογική εγκατάσταση & παραμετροποίηση
 • Δοκιμές και έλεγχος λειτουργίας
 • Βελτιστοποίηση απόδοσης
 • Microsoft™ Windows 2008 to 2019 Server™ (Standard/Enterprise/DataCenter)
 • Microsoft Exchange Server™
 • Microsoft Windows Storage Server™
 • Microsoft SQL Server™
 • Microsoft Internet Information Server™, SharePoint Portal Server, Mobile IS
 • Microsoft ISA server™
 • Sun™ Solaris™
 • Linux, Novell etc

Οι μηχανικοί μας διαθέτουν πιστοποιήσεις από τους κάτωθι φορείς:

 • Cisco
 • Fortinet
 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
Categories: