Δομημένη Καλωδίωση και Πιστοποίηση

Η ομάδα μας αποτελείται από καταρτισμένους και έμπειρους μηχανικούς δικτύων με πιστοποιήσεις από την ψηφιακή ακαδημία της cisco. Θα φροντίσουν για τον βέλτιστο δυνατό σχεδιασμό του δικτύου της επιχείρησής σας, θα το υλοποιήσουν και κατόπιν θα σας προσκομίσουν σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή και την απαραίτητη πιστοποίηση δικτύου.

Η εταιρία μας επισκευάζει και αποκαθιστά βλάβες σε δίκτυα οπτικών ινών ακολουθώντας πάντα τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.

Categories: