Διαχείριση Ποιοτικού Ελέγχου

Περιέχει τις ποιοτικές προδιαγραφές όλων των προϊόντων, τα barcodes που τα αντιπροσωπεύουν, καθώς και τη σύνδεση με τα lot numbers τους.

Δύναται να τα διασυνδέει με τις ειδικές απαιτήσεις των πελατών βιομηχανιών.

Categories: