Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO)

Με τον όρο βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης περιγράφουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες και επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στη δομή και το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας, ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνουμε υψηλή κατάταξη της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης για συγκεκριμένους όρους αναζήτησης  (λέξεις κλειδιά), καθώς και αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας.

Categories: