Ανάπτυξη Συστήματος Προτεραιότητας για Γραφεία Τελετών

Για την ανάπτυξη της φόρμας εγγραφής και απόκτησης ηλεκτρονικής σειράς
προτεραιότητας για την διάθεση τάφων στα Γραφεία Τελετών σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα:

 • Φόρμα εγγραφής νέων χρηστών με δυνατότητα επέκτασης για άλλη ομάδα χρηστών
 • Φόρμα υποβολής των αιτημάτων από τα πιστοποιημένα και εγγεγραμμένα μέλη με τα ενδεικτικά στοιχεία: Στοιχεία Υπόχρεου Συγγενούς, Στοιχεία Θανόντα
 • Εκτύπωση αίτησης – Υ. Δ.
 • Ενημέρωση διαχειριστή και αιτούντα με email ή SMS (με 2.000 προαγορασμένα SMS)
 • Διαχειριστικό περιβάλλον για το Γραφείο Μηχανογράφησης, με χρήστες:
  • Τον Υπεύθυνο Δημοτικού Κοιμητηρίου,
  • Τους εργολάβους κηδειών και
  • Την Δ/νση Οικονομικών
 • Ρόλοι / ομάδες χρηστών

Σημειώνεται ότι το Γραφείο Τελετών που κάνει για πρώτη φορά αίτημα μπορεί να πάρει
σειρά προτεραιότητας αλλά, αν δεν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να
πιστοποιηθεί, δεν θα μπορεί να κάνει επόμενη αίτηση.

Categories: