Ανάπτυξη Ενότητας Εθελοντισμού


Η Ανάπτυξη ενότητας εθελοντισμού αποτελεί μια έξυπνη, λειτουργική και ανεξάρτητη εφαρμογή, η οποία μπορεί να προστεθεί στον ιστότοπο οποιουδήποτε δήμου και αφορά στη διαχείριση των ατόμων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον ως εθελοντές.


Το Μητρώο Εθελοντών είναι η βάση δεδομένων στην οποία συγκεντρώνονται και ανανεώνονται διαρκώς οι σχετικές πληροφορίες με όσους επιθυμούν να παρέχουν εθελοντική εργασία στο Δήμο. Το μητρώο αυτό αποτελεί την Τράπεζα Εθελοντών που χρησιμοποιείται στους διάφορους τομείς των εθελοντικών δράσεων σύμφωνα με τις επιλογές των εθελοντών και το διαθέσιμο χρόνο τους. Επισημαίνεται ότι τα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών είναι απόρρητα και θα δίνονται στη δημοσιότητα μόνο όταν οι ίδιοι το επιθυμούν.

Ο επισκέπτης/ εθελοντής καλείται να καταχωρήσει στοιχεία όπως τα παρακάτω:

  • Προσωπικά Στοιχεία
  • Στοιχεία Επικοινωνίας
  • Εκπαίδευση & Ικανότητες
  • Δίπλωμα Οδήγησης
  • Χρήση Η/Υ
  • Εργασιακή Εμπειρία
  • Προηγούμενη Εμπειρία σε δράσεις Εθελοντισμού
  • Διαθεσιμότητα
  • Τομείς ενδιαφέροντος

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να τροποποιηθούν από τον ανάδοχο ανάλογα με τις ανάγκες και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γραφείου Δημάρχου και τα δεδομένα που θα καταχωρούνται από τους επισκέπτες ενδιαφερόμενους εθελοντές, θα αποθηκεύονται σε νέο πίνακα στη βάση δεδομένων του ιστότοπου.

Φίλτρα αναζήτησης

Ο διαχειριστής μπορεί εύκολα και απλά σε φόρμες σε ελληνική γλώσσα να δημιουργεί φίλτρα για εύκολη αναζήτηση των εθελοντών, καθορίζοντας τα χαρακτηριστικά φίλτρων τα οποία λειτουργούν μεμονωμένα ή και συνδυαστικά.

Categories: