Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL

Μεθοδολογία

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα, η ύλη κατανέμεται σε 9 εκπαιδευτικές ενότητες και ολοκληρώνεται με μία τελική εργασία διαρκείας δύο εβδομάδων. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί την τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού (open source) Moodle, το οποίο βασίζεται στην προγραμματιστική πλατφόρμα PhP. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα φιλοξενούνται σε ιδιόκτητους servers ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής όπως: Επεξεργαστής 2 x Μεθοδολογία

Θεματικές Ενότητες

Μετά το σεμινάριο

Μετά το σεμινάριο ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε: Να γνωρίζει την γλώσσα προγραμματισμού PHP, και τις αρχές του δυναμικού WEB προγραμματισμού.Να αναπτύξει κριτική σκέψη και πρωτοβουλία απλού σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων ακολουθώντας απλές μεθόδους προγραμματισμού.Να είναι σε θέση να υλοποιεί απλές PHP εφαρμογές και sites (forms, database integration). Η κριτική Μετά το σεμινάριο

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει τα απαραίτητα εφόδια και επιστημονικά προσόντα σε προγραμματιστές και άλλους ενδιαφερόμενους με μικρή προηγούμενη γνώση σε προγραμματισμό μέσα από Windows-based περιβάλλον. Το σεμινάριο προορίζεται για άτομα τα οποία δεν έχουν καθόλου προηγούμενη εμπειρία στον δυναμικό WEB προγραμματισμό ή έχουν πολύ περιορισμένη εμπειρία και θα ήθελαν να εμβαθύνουν περισσότερο Σκοπός του σεμιναρίου

Εισαγωγή

Το σεμινάριο “Σχεδιασμός Δυναμικών Ιστοσελίδων με PHP και MySQL” διοργανώνεται από την ειδικευμένη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Digital Academy που δημιουργήθηκε από την Ομάδα Εισηγητών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Πολυμέσων του ΕΜΠ. Είναι ένα εντατικό σεμινάριο που πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της Τηλεκπαίδευσης, επιτρέποντας στον εκπαιδευόμενο να παρακολουθήσει ένα υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα κατάρτισης από το Εισαγωγή