Παρακολούθηση Διαδικασίας Ελαιοποίησης

Δυνατότητες:

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από τον παραγωγό. Αποστολή αυτόματων ενημερώσεων προς τον παραγωγό. Cloud υπηρεσία, δεν χρειάζεστε δικό σας εξοπλισμό.