ΚΝΧ

Δομημένη 2

Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό για την συγκόλληση (Splicing) οπτικών ινών με αυτόματη ευθυγράμμιση πυρήνα τελευταίας γενιάς, με γρήγορη και αξιόπιστη συγκόλληση.

KNX – Image 2

KNX – Image -1

Σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε τη τεχνολογία του αυτοματισμού στα οικιστικά κτήρια, σε αρμονία με την αρχιτεκτονική των χώρων και τις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτό.

Προσφέρει:

Πλήρη έλεγχο των επιμέρους συστημάτων του εμπορικού κτηρίου ή του ξενοδοχείου Εξατομικευμένη πρόσβαση στη διαχείριση των επιμέρους συστημάτων του κτηρίου Ευκολία στη χρήση για εσάς και τους επισκέπτες του ξενοδοχείου ή του εμπορικού σας κτήριο.