Εισροές Εκροές Λαδιού

Ιδανικό για:

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση, πλήρης αποτύπωση της αποθήκης του ελαιουργείου. Cloud υπηρεσία, δεν χρειάζεστε δικό σας εξοπλισμό. Εξαγωγή στατιστικών, όλες οι αναφορές που χρειάζονται σε ένα ελαιουργείο, όπως αναλυτικές καρτέλες δεξαμενών

Εισροών Εκροών Λαδιού