Δομημένη Καλωδίωση

Παρέχονται:

Οι ποιοτικές προδιαγραφές όλων των προϊόντων. Τα barcodes που τα αντιπροσωπεύουν. Ιστορικό φωτογραφιών συνδεδεμένο με tracking περιβάλλον. Πλήρης αποτύπωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

Δομημένη 2

Χρησιμοποιούμε σύγχρονο εξοπλισμό για την συγκόλληση (Splicing) οπτικών ινών με αυτόματη ευθυγράμμιση πυρήνα τελευταίας γενιάς, με γρήγορη και αξιόπιστη συγκόλληση.

Παρέχεται:

Σχεδιασμός δικτύου σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Παραμετροποίηση και βελτιστοποίηση υπάρχοντος δικτύου με μετρήσεις υψηλής ακρίβειας. Έκδοση πιστοποίησης δικτύου σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή.

Δομημένη 1

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω του ιδιόκτητου εξοπλισμού DSX CableAnalyzer™ 8000