Σχεδιασμός Λογοτύπου

Παρέχουμε:

Καθαρισμό εταιρικής ταυτότητας κατόπιν μελέτης. Προτάσεις χρωματικής παλέτας σύμφωνα με τις αισθητικές σας προτιμήσεις. Προτάσεις λογοτύπων ώστε να επιλέξετε ανάμεσά τους. Βελτιστοποίηση υπάρχοντος λογοτύπου κατόπιν μελέτης.