Εφαρμογες

IconicGuest Online Ordering

Οι παραγγελίες εκτελούνται με ακρίβεια σύμφωνα και με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη Οι πελάτες επεξεργάζονται και μελετούν το menu του καταστήματος με ησυχία. Cloud τεχνολογία. Δεν χρειάζεται καμιά τροποποίηση στις υποδομές της επιχείρησης. Δυνατότητα προσθήκης όσων extra γλωσσών επιθυμείτε και καταχώρησης φωτογραφιών. Δυνατότητα κλήσης του σερβιτόρου. Δραστική μείωση χρόνου αναμονής για την παραγγελία. Δεν IconicGuest Online Ordering

IconicGuest Scan to Order

Οι παραγγελίες εκτελούνται με ακρίβεια σύμφωνα και με τις ειδικές απαιτήσεις του πελάτη Οι πελάτες επεξεργάζονται και μελετούν το menu του καταστήματος με ησυχία. Cloud τεχνολογία. Δεν χρειάζεται καμιά τροποποίηση στις υποδομές της επιχείρησης. Δυνατότητα προσθήκης όσων extra γλωσσών επιθυμείτε και καταχώρησης φωτογραφιών. Δυνατότητα κλήσης του σερβιτόρου. Δραστική μείωση χρόνου αναμονής για την παραγγελία. Δεν IconicGuest Scan to Order

IconicGuest Personnel

Με την εφαρμογή IconicGuest personnel το προσωπικο του ξενοδοχείου λαμβάνει και διεκπεραιώνει τα αιτήματα των επισκεπτών με ταχύτητα και ακρίβεια

IconicGuest App

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή IconicGuest, οι επισκέπτες σας θα έχουν όλα όσα χρειάζονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαμονή τους με μερικά κλίκ από το τηλέφωνο τους.

IconicGuest Platform

Η πλατφόρμα IconicGuest επικοινωνεί σε πραγματικά χρόνο με το PMS σύστημα του ξενοδοχείου και αποτυπώνει με εύπεπτο και απλό τρόπο τη συνολική εικόνα της ξενοδοχειακής μονάδας καθώς και των αιτημάτων των επισκεπτών