Ιστορικό μετρήσεων με διαχρονική απεικόνιση των σωματομετρικών αλλαγών