Τηλεφωνικό Κέντρο #2

H υπηρεσία αναλαμβάνει τη διαχείριση της εισερχόμενης κλήσης.

Παρέχει την δυνατότητα της αυτόματης πλειοδότησης κλήσεων, της αναγνώρισης της διεύθυνσης του πελάτη και της αποστολής του καταλληλότερου οχήματος σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις της ομάδας οδηγών που το χρησιμοποιεί.

Φωνητική Αναγνώριση

Η υπηρεσία της φωνητικής αναγνώρισης αναλαμβάνει να αναγνωρίσει τη θέση του πελάτη και αυτοματοποιεί τη δουλειά του τηλεφωνητή.