Κλήση VoIP #2

Κάθε ομάδα συναδέλφων εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό της περιοχής της.

Όταν ο πελάτης καλέσει τον κεφαλικό αριθμό, η υπηρεσία συνδέει τον πελάτη, με τον οδηγό που δικαιούται την κλήση, και από κοινού διευθετούν τις λεπτομέρειες της διαδρομής.

Ευμνημόνευτος Αριθμός

Κάθε ομάδα / σωματείο εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό, χωρίς μηνιαία έξοδα.