Επιστήμονες ειδικευμένοι στα πληροφοριακά συστήματα