Οι υπηρεσίες αυτές συνεργαζόνται αρμονικά με ή χωρίς την ανθρώπινη διαμεσολάβιση ως ακολούθως:

Yπηρεσία αναγνώρισης φωνής & εντοπισμός της διεύθυνσης του πελάτη

O οδηγός συνομιλεί με τον πελάτη μέσω ενός
σταθερού τηλεφωνικού αριθμού voIP χωρίς
έξτρα τηλεπικοινωνιακό κόστος