Τα βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών μαθημάτων είναι:

Περιβάλλον μαθήματος φιλικό προς τον χρήστη,

Χρήση διαδραστικών στοιχείων όπως βίντεο, αφήγηση, slides

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά,

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά,

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με τα πλέον σύγχρονα λογισμικά,