Κλήση VoIP

Κάθε ομάδα συναδέλφων εφοδιάζεται με νέο σταθερό (κεφαλικό) τηλεφωνικό αριθμό της περιοχής της.

Όταν ο πελάτης καλέσει τον κεφαλικό αριθμό, η υπηρεσία συνδέει τον πελάτη, με τον οδηγό που δικαιούται την κλήση, και από κοινού διευθετούν τις λεπτομέρειες της διαδρομής.