Δυνατότητες:

Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από τον παραγωγό.

Αποστολή αυτόματων ενημερώσεων προς τον παραγωγό.

Cloud υπηρεσία, δεν χρειάζεστε δικό σας εξοπλισμό.