Προσφέρει:

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση, ζωντανή αποτύπωση των αποθεμάτων των δεξαμενών.

Cloud υπηρεσία, δεν χρειάζεστε δικό σας εξοπλισμό.

Εξαγωγή στατιστικών, όλες οι αναφορές που χρειάζονται σε ένα ελαιουργείο, για παράδειγμα αναλυτικές καρτέλες δεξαμενών.