Μελέτες-Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου σισαγωγή στα Δίκτυα το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Networks