Εισαγωγή στο Δυναμικό Web Design και την PHP-MySQL

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου PhP & MySQL το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου PhP & MySQL