Εισαγωγή στη C# και το .NET 4.0

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου C# το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου C#