Εισαγωγή στη δημιουργία δυναμικών web sites με το Joomla CMS!!

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου Joomla το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου Joomla