Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Οι σημειώσεις αυτές αναπτύχθηκαν από τους εισηγητές του σεμιναρίου G.I.S. το οποίο απο το 2005-2012 οργανώθηκε και υποστηρίχθηκε απο το Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυμέσων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι σημειώσεις αυτές διατίθενται στους σπουδαστές του σεμιναρίου G.I.S.