Προσφέρει:

Άμεση υπογραφή των εγγράφων σας.

Ασφάλεια υψηλού επιπέδου κατά την επεξεργασία αρχείων.

Εύκολη χρήση μέσω οποιασδήποτε έξυπνης κινητής συσκευής.