Παρέχεται:

Υψηλής ποιότητας ήχος και εικόνα.

Επεξεργασία και μοντάζ του πολυμεσικού υλικού.

Αποθήκευση και αρχειοθέτηση του βιντεοσκοπημένου υλικού.

Live μετάδοση διαφόρων ειδών παρουσιάσεων.

Σύγχρονη & ασύγχρονη μετάδοση πολυμεσικού υλικού.