Ιδανικό για:

Ολοκληρωμένη παρακολούθηση, πλήρης αποτύπωση της αποθήκης του ελαιουργείου.

Cloud υπηρεσία, δεν χρειάζεστε δικό σας εξοπλισμό.

Εξαγωγή στατιστικών, όλες οι αναφορές που χρειάζονται σε ένα ελαιουργείο, όπως αναλυτικές καρτέλες δεξαμενών